• Zdjęcie nr 1
  • Zdjęcie nr 2
  • Zdjęcie nr 3
  • Zdjęcie nr 4
  • Zdjęcie nr 5
  • Zdjęcie nr 6

Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20  ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)  zwołuję  sesję Rady Gminy Wadowice  Górne w dniu  20 grudnia  2019  r. (piątek)  o godz. 10.00 w  sali narad Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie - stwierdzenie prawomocności.
2.    Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich ceny jednostek paliwa w Gminie Wadowice Górne na rok szkolny 2019/2020.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2019 rok Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2027.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wadowice Górne na 2020      rok.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2020-2028.
12.    Sprawy bieżące, pytania, uwagi.
13.    Zamknięcie sesji.

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      Krzysztof  Maciejak

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest